Dan Kaznelson, M.D., D.M.D. - Atira Stein, R.D.H..

Arlozorov Str. 53,  Ramat - Gan, ISRAEL                          

Postal Address:- P.O.B.   4 7 7 8 ,  Caesarea IL 30889                                                                   Dan Kaznelson,  M.D., D.M.D..

Phone:- 972-3-6729112,  Fax:-  972-4-6100081                                                                          Atira Stein, R.D.H..

e-mail:- <office@kaznelson.com>                                                                                                                                    

_________________________________________________________________________________________________________

    הוראות למתרפא לאחר עקירת שיניים/ניתוחים בחלל הפה.

1):       מיד לאחר העקירה/ניתוח.

בגמר הפעולה הושמה על הפצע ספוגית גזה סטרילית. יש להשאיר את הספוגית במקומה עד לבקורת  ע"י הרופא בטרם צאתך את המרפאה.

                       

2):       השעה הראשונה לאחר הפעולה.

בפרק זמן זה יש להימנע מאכילה, שתיה, שטיפת הפה, צחצוח שיניים ונגיעה באיזור הפצע.  כל זאת על מנת לאפשר יצירת קריש דם יציב באיזור פצע העקירה/הניתוח. למי שאוהב להזיק לבריאותו בעצמו מותר לעשן כבר עתה.

 

3):       היממה הראשונה.

בפרק זמן זה יש להימנע מהכנסת מאכלים או משקאות חמים לפה, היות והחום עלול לגרום להופעת דמום מחדש. כאשר מדובר בניתוחים כגון הוצאת שן בינה כלואה, ניתן למנוע/להקטין   היווצרות נפיחות באיזור הניתוח ע"י קירור האיזור מבחוץ באמצעות 'כיס קרח'.  צחצוח שיניים כרגיל פרט לאיזור העקירה/הניתוח ממש.

 

צפוי דימום קל מאיזור הפצע ביממה הראשונה. במקרה של דימום ניכר יש לשים אחת או אחדות מספוגיות הגזה הסטריליות אשר קבלת במרפאה על הפצע המדמם ולהפעיל לחץ, רצוי ע"י נשיכה, אחרת בעזרת אצבע. את הלחץ יש להמשיך במשך 15 דקות. אם אינך מצליח להפסיק את הדימום החזק, התקשר למרפאה. אם אינך מצליח להשיג קשר עמנו, פנה לחדר מיון של בית החולים הקרוב.

                       

4):       ובהמשך...

החל מ- 24 שעות לאחר הפעולה רצוי להתחיל בשטיפות פה למשך מספר ימים. את השטיפות ניתן לבצע במי-מלח חמים (1/2 עד 1 כפית מלח שולחן או בישול בתוך כוס מים חמים - החום, חומו של תה חם).  במקרים מסוימים (על פי הנחיותנו) יש לבצע את השטיפות בחומר אנטיספטי אותו יש לרכוש בבית מרקחת.  רצוי לשטוף 6 פעמים ביום.

 

אם יתמשכו הכאבים באיזור בעקירה/הניתוח מעבר למספר ימים, או אם יתחדשו הכאבים לאחר  רגיעה התחלתית - פנה למרפאה לשם קבלת עזרה.

 

אם נתפר פצע העקירה/הניתוח,  ייקבע לך מועד להוצאת התפרים 7-5 ימים לאחר הפעולה.

 

                                                                                                            בברכת החלמה מהירה

                                                                                                           

                                                                                                            צ ו ו ת      ה מ ר פ א ה